ROMITEX GC302

 

Egytűs, nagy fordulatú, alsó-felső továbbításos, huroköltésű gyorsvarró.

 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max.ford.: 2000/ perc.

Öltésnagyság: 0-8 mm

Talpemelés: 7 mm kézzel

                    13 mm térdel

Tűtip.: DPx17

Áramfelvétel: 370 W

Fesz.: 240/400 V

 

1. ALSÓ FONALSZOROSSÁG BEÁLLITÁSA

 

Ahhoz, hogy az alsó szál feszességet beállítsuk vegyük ki a bobbint, majd tegyük bele az orsót és cérnával és fűzzük be.

A rugónak olyan szorosnak kell lenni, amennyiben a cérnánál fogva tartjuk meg a bobbint nem szabad, hogy saját súlyánál fogva meginduljon lefelé. Ezt az 1-es ábrán az 1-es számmal jelölt csavarral lehet beállítani.

 

2. A SZÁLRÁNGATÓ RUGÓ BEÁLLITÁSA

 

A szálrángató rugó beállítását a 2-es ábrán jelölt módon kell beállítani. A fonalfék-ház el-

forgatásával, amelyet a 3-as számú csavar rögzít, úgy állítjuk be a szálrángató rugót, hogy

annak hosszanti mozgása 7-10 mm legyen. Amennyiben a szálrángató rugó hosszmozgása

nem megfelelő, úgy a varrásban szakítás vagy kihagyás is előfordulhat.

A szálrángató rugó erősségét a fonalfék hasított csapjának közepébe csavarhúzót helyezünk el

és annak jobbra ill. balra fordításával tudjuk feszíteni vagy lazítani a rugóerőt.

A rugó feszességnek 40-60 gramm erősségnek kell lennie.

 

3. ÖLTÉSHOSSZ ÁLLITÁS

 

A különféle anyagokhoz, különféle öltésnagyságokat használunk. Ennek beállításához a 3-as

ábrán látható csavarógomb elfordításával /1-es/ a megfelelő öltésnagyságot a 2-es ponthoz

állítjuk, így a megfelelő öltést kapjuk. Elerősítésnél / hátravarrásnál / használjuk a 3-as ponttal

jelölt kart úgy, hogy nyomjuk le ütközésig, amikor hátra akarunk varrni.

 

4. TALPSZORITÓERŐ BEÁLLITÁSA

 

A nyomótalp leszorító erejét ill. nyomását a gép felső részén elhelyezkedő csavarral tudjuk

állítani / lásd. 4-es ábra /

A kontra-anyát meglazítjuk /2-es/, majd az 1-es ponttal jelölt csavart

 jobbra vagy balra forgatva lazítjuk ill., szorítjuk a talpszorító erőt.     

 

5. A LÉPEGETŐTALP TOLÁSÁNAK BEÁLLITÁSA

 

    Az 5/1-es rajz alapján a főtengely kézikerék forgatásával állítsuk a gépet olyan helyzetbe,

    Amikor a középső leszorító talp alsó helyzetbe a lépegető talp pedig a legfelső helyzetben

    áll. Ekkor a lépegető talp magasságának olyan magasnak kell lenni, mint fordított esetben,

amikor a lépegető talp van alsó helyzetben ill. a leszorító talp, van felső helyzetben. Az 5/1-es ábrán 1-2-es rajz szerint.

    Amennyiben állítani kívánunk rajta úgy az 5/1-es ábra 4-es ill. 5-ös pontján jobbra ill. balra

    elmozgatásával a himbacsavar meglazítása után tudjuk állítani.

 

Az 5/2-es ábra szerint kell beállítanunk az anyagvastagsági különbség fellépéséhez szükséges

Lépegető talp emelését, ami 2-5 mm lehet. Ennek a beállítását a 6-os csavar meglazítása után a 7-es számú alkatrész elmozgatásával a himba vájatában lehetséges. Törekedjük arra, hogy, minél kisebb lépegető talp magassággal dolgozzunk.

  

 

Az 5/3-as beállítási ábra szerint állítsuk be a leszorító talp és a lépegető talp hátsó részének

távolságát úgy, hogy azok a legnagyobb öltésre állítva se érjenek össze.  Ezt az 5/3-as ábrán látható 9-es számú csavar meglazítása után a 10-es számú dió elforgatásával lehet állítani.

 

Az 5/4-es ábra szerint tudjuk beállítani a két talp mozgásának arányát. Normál körülmények között a két talp mozgásaránya függőleges irányban 1-1. Amennyiben nekünk más mozgásra van szükségünk, úgy az ábrán látható 11-es anya meglazítása után a 12-es számú alkatrész elmozdításával tudjuk az arányokat megváltozatni.

 

6. A KELEMETOVÁBBITÓFOG MAGASSÁGÁNAK A BEÁLLITÁSA

 

A főtengely kézikerék forgatásával állítsuk a gépet olyan helyzetbe, amikor a kelmetovábbító-fog a legfelső helyzetben van, ilyenkor a tűlemez síkja és a fog felső síkja 1-1, 2 mm távolságra van. Ennek az állítását a rajzon látható 2-es számú csavar meglazítása után a fogemelő dió elfordításával tudjuk állítani.

 

7. A HUROKFOGÓ BEÁLLITÁSA

 

A 7/1-es ábra a kézikerék forgatásával állítsuk a tűt az alsó holtpontba. Majd forgassuk

tovább a kézikereket forgásirányba úgy, hogy a tű 2-2, 2 mm-t emelkedjen.

Ebben az állásban kell a hurokfogó hegyének a tűlyuk felett 1 mm-el állnia.  A tű és a

hurokfogó hegye közötti távolság 0, 05-0, 1 mm hézag lehet. A 7/1-es ábra szerint a 3-as

csavarokkal tudjuk a hurokfogó oldalirányba ill. forgásirányba elfordítani.

 

7/2 ábrán látható tűrúd mélységének beállításánál a tűrúd-szorító bilincscsavar meglazításával tudjuk a tűrudat függőleges irányban elmozdítani.

 

8. A TÉRDEMELŐ ÖSSZESZERELÉSE ÉS BEÁLLITÁSA

 

    A térdemelő bakot a 8. sz. szerelési rajzon látható módon, a megadott méretek alapján kell

    felszerelni.

 

9. OLAJTEKNŐ FELSZERELÉSE

 

Az olajteknő felszerelését a tartozékban található rögzítőszegekkel rögzítjük az asztallap

nyílásába. A gumisarkokat rögzítjük. a 9, sz, szerelési ábra szerint.

 

10. ORSOZÓ BEÁLLITÁSA

 

Az orsózót az orsó felhelyezése után befűzzük, majd bekapcsoljuk és orsózunk vele.              Amikor a megfelelő mennyiségű cérnát felorsóztuk az ábrán látható 6. sz.csavarral a kikapcsoló kart úgy állítjuk be, hogy a tele orsónál az orsózó automatikusan kikapcsoljon.

 

11. TÜCSERE

 

    A rajzon látható módon tűszító csavart meglazítjuk, az új tűt behelyezzük, úgy, hogy

    ütközésig feltoljuk a tű furatába, majd rögzítjük. A tűn lévő hosszú horony a befűzés

    irányában kell legyen, a tű másik oldalán lévő vájat a hurokfogó irányában. 

 

                                                        

 

12. AZ ORSÓ ELHELYEZÉSE A BOBINBAN

 

A teli orsót úgy helyezzük el a bobbinban, hogy a forgási iránya ellentétes legyen, majd a

varrószálat aláhúzzuk a rugó alá kb. 5-6 cm szálat hagyva helyezzük be a bobbint a gépbe,

a megadott ábra szerint.

 

13. A VARRÓSZÁL BEFÜZÉSE

 

Kérjük, tekintsék meg tüzetesen a befűzési rajzot, amely lépésről lépésre pontonként mutatja a befűzés módját.

 

A gépet cca. 8 dl. olajjal fel kell tőlteni

 

 

A GEP TISZTITÁSA ÉS OLAJOZÁSA A BIZTONSÁGOS ÉS FOLYAMATOS ÜZE-

MELÉS ALAPFELTÉTELE.  A KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT JAVASOLJUK

NAPONTA ELVÉGEZNI!!