ROMITEX GEM7704, GEM7705

négy- és ötszálas interlock

 

 

 

 


A GÉP KEZELŐJENEK FIGYELMÉBE

 

 

Ezúton köszönjük, hogy a cégünk által forgalmazott nagy fordulatszámú, egyenes tűs, biztonsági szegvevarró gépet használja. A gép használatba vétele előtt kérjük gondosan, alaposan tanulmányozza át ezt a könyvet, hogy megismerje a gép működését és tulajdonságait. Az említettek ismerete elősegíti, hogy megnövelje a varrási teljesítményt, és egyúttal javítsa a munka minőségét.

 

FIGYELEM! Tekintettel arra, hogy jelen berendezés nagy fordulatszámú gép, ezért csakis abban az esetben indítsa el, ha előzőleg gondoskodott az olajjal való feltöltésről, valamint megbizonyosodott arról, hogy a motor megfelelő forgásirányra van kapcsolva.

 

 

I. A GÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE

 

 

1.  A gépet a mellékelt asztallap-kivágási rajz alapján kivágott, a géppel együtt szállított asztallapba építse be, a gumibakokat is mellékeljük. Félig - süllyesztett elrendezés - kialakítása esetében a tűlemez felső felülete és az asztallap felső szintje közötti távolság kb.: 100 mm, teljesen besüllyesztett kivitel esetén kb. 5 mm.

2.  A kuplungmotor pedálja a baloldalra, a nyomótalpat működtető pedál pedig a jobb oldalra szerelendő.

3.  Szerelje fel a hulladék elvezetőt és a száltartót az alkatrészlista ábrája szerint.

4.  Bizonyosodjon meg róla, hogy a motor az óramutató járásával egyező irányban forog és az ékszíj mintegy 10 mm-re benyomható.

 

1. táblázat

Gép sebesség öltés/perc

Motorszíj tárcsa átmérő (mm)

4000

80

4500

85

            MŰSZAKI ADATOK

Tűtip.: B27

Öltésnagyság: 0,4-3,6 mm

Talpemelés: 4 mm

Diferenciálás: 0,7- 2,0 mm

Áramfelvétel: 370 W

Fesz.: 240/400 V

 

 

 

 

 

II. A GÉP MŰKÖDTETÉSE

 

 

Kérjük, hogy az új gépet használatba vétel első négy hete folyamán a maximális sebesség értékénél 20%-kal kisebb sebességgel üzemeltesse, majd pedig cserélje ki az olajat. Ezt követően a gép immár maximális fordulatszámon működtethető.

 

 

 


III. KENŐOLAJ FELTÖLTÉS

 

 

 

·      Vegye ki az "A" jelű záró csavart és töltse be a nagy fordulatszám működtetéséhez szükséges olajat, úgy, hogy az olajszint az ellenőrző ablakon megjelölt felső vonalhoz érjen. Ezt követően helyezze vissza a furatba a csavart.

·      Amikor a gépet először használjuk, vagy ha a berendezés hosszabb ideig üzemen kívül volt, a biztonság kedvéért olajozza meg a tűbefogó felső részét, a tűhidat, a felső hurokfogó tengelyt, még mielőtt működésbe helyezné a gépet.

 

 

IV. KENŐOLAJ LEERESZTÉS

 

·      Vegye ki az "A" jelű csavart, eressze ki az olajat, majd helyezze vissza a csavart.

·      A megfelelő kenés elérése és a gép kellő élettartamának biztosítása érdekében cseréljen olajat, ha az új gép négy hetet meghaladó időtartamon keresztül üzemelt, majd ezt követően négyhavonta gondoskodni kell az olaj lecseréléséről.

·      A gép rendelkezik olajszűrővel. Kérjük, ezt havonta tisztítsa és cserélje, ha szükséges.

 

 

V. VARRÓCÉRNA BEFŰZÉSE A GÉPBE

 

(Csak is négy szálnál)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Csak az öt szálas varrat esetén)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A varrattípusnak megfelelő szálbefűzésre van szükség. Az adott célnak nem megfelelő befűzés a cérna szakadását, egyenetlen öltést, vagy öltéskihagyást eredményezhet.

A TŰ HŰTÉSÉRE SZILIKON OLAJ ALKALMAZANDÓ!

 

 

 

VI. SZÁLFESZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA

 

 

 

 

A szálfeszítést a varrandó anyag minőségének és vastagságának megfelelően, illetve a varrócérnától, a varrat szélességétől, az öltés hosszúságától stb. függően kell beállítani. Azaz a szálfeszítő tárcsák, vagy a szálterelő szorítók nyomó erejét minden esetben külön be kell állítani.

 

·      Az 1. jelű szálfeszítő tárcsa a kettős láncöltés felső szálát, vagy a baloldali szegő tű cérnáját feszíti.

·      Az 5. jelű szálfeszítő tárcsa a kettős láncöltés alsó hurokfogó szálát feszíti.

·      A 2. jelű szálfeszítő tárcsa a szegő-varró tűszálat feszíti.

·      A 3. jelű szálfeszítő tárcsa a felső hurokfogó szálat feszíti.

·      A 4. jelű szálfeszítő tárcsa az első hurokfogó szálat feszíti.


 

1. Tűszál beállítása

 

Az 504, 512, valamint 5114 típusú varrat esetében az 1. és 2. jelű szálvezetőt nyomja át a legalsóbb pontban, az 503, 505 típusú varrat esetén pedig tolja át ezeket a legfelsőbb pontba.

MEGJEGYZÉS: a + jelzés a tűszál nagyobb mértékű adagolását, míg a - jelzés a kisebb adagolást jelenti.

 

 

 

2. A hurokfogó szál beállítása

·      Az 512 típusú varrat esetében, olyankor, mikor a felső hurokfogó a bal oldali holtpontban helyezkedik el, nyomja át az 1. 2. szálemelőt a kihagyásos szaggatott vonallal (-- - --) jelölt pozícióba.

 

·      Az 503, 504 és 505 típusú varrat esetében, amikor a felső hurokfogó a legalsó helyzetbe jut, állítsa át az 1. 2. szálemelőt a folytonos vonallal (-------) jelölt pozícióba.

 

·      Állítsa be a 3. jelű szálvezetőt az alábbi helyzetekbe.

     Az "A" pozícióba (- - -), amennyiben elasztikus cérnát használnak

     A "B" pozícióba (----) szegéshez és vaköltéses szegéshez

     A "C" pozícióba (---) az 512 típusú varrathoz

 

·      Állítsa be a 4. jelű szálvezetőt az alábbi helyzetekbe.

     A "D" pozícióba ( ----), amennyiben elasztikus cérnát használ

     Az "E" jelű pozícióba ( ---) szegéshez és vaköltéses szegéshez

 

MEGJEGYZÉS: a + irány a varrásnál felhasznált több cérna, a - jelölés pedig a kevesebb felhasználást eredményezi.

 

3. Láncöltés alsó szálhúzójának beállítása

 

Amikor a tű felső holtpontba kerül, akkor csak a 3. jelű bütykös tárcsa jobboldali kiszögelése szintbe kerül az 1. jelű szálvezető felső részével.

Lazítsa meg a 2. jelű csavart és állítsa az óramutató járásával azonos irányba a bütykös tárcsát, hogy ilyen módon késleltesse a szálhúzást, illetve ellentétes irányba, hogy siettesse.

(ÁLLÍTÁS AZ ALSÓ HUROKKÉPZÉS HIBÁJA ESETÉN SZÜKSÉGES.)


VII. ÖLTÉSHOSSZÚSÁG BEÁLLÍTÁSA

 

 

Az öltéshossz beállítása a varrandó szövetnek, a differenciál továbbításnak stb. megfelelően történik.

·      Nyomja be egészen a nyomógombot.

·      Tartsa benyomva a gombot, és a kézi kereket forgassa mindaddig, míg a nyomva tartott gomb besüllyed, s a kívánt öltéshossznak megfelelő osztás egy vonalba kerül a szíj védőn lévő jelöléssel.

(ÁLLÍTÁS ALATT A GOMBOT FOLYAMATOSAN NYOMVA KELL TARTANI!)

 

 

 

 

2. táblázat

Max. differenciál továbbítás

Gép típus

Tárcsa skálája

1

2

3

4

5

6

7

1:2

Szegés

1

1,5

2

2,5

3

3,5

3,8

1:3

Ráncolás

0,7

1

1,4

1,7

2

2,3

2,5

1:1,3

Nyújtás

1,6

2,3

3,1

3,9

4,7

5,4

5,9

1:4

Speciális

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

-

 

 

 

 

 

VIII. TŰ CSERÉLÉSE

 

 

·      Kérjük, használjon Dcx27, vagy ezzel egyenértékű tűt.

·      Lazítsa meg az 1. jelű csavart és vegye ki a régi tűt.

·      Illessze be az új tűt, hogy a vájat Ön felé nézzen, majd nyomja be a tűt mélyen, ütközésig, ezután szorítsa meg az 1. jelű csavart.

 

 


IX. KÉSEK KICSERÉLÉSE, VALAMINT A VARRATSZÉLESSÉG BEÁLLÍTÁSA

 

 

 

 

1. Felső kés csere

 

·      Lazítsa meg az 1. jelű csavart és a 2. jelű alsó késtartót tolja el bal felé, majd könnyedén szorítsa meg az említett csavart.

·      Szedje ki a 3. jelű csavart és a régi felső kést.

·      Könnyedén szorítsa meg a 3. jelű csavarral az új felső kést.

·      Forgassa el a kézikereket annyira, hogy a felső kés az alsó holtpontba kerüljön, majd azt követően állítsa be a felső kést olyanképpen, hogy az mintegy 0,5-1,0 mm-rel túlérjen az alsó késen, vagy pedig a két kés közötti "A" hézag mintegy 0-1,0 mm-t tegyen ki a felső holtpontjában, majd szorítsa meg a 3. jelű csavart.

·      Lazítsa meg az 1. jelű csavart, az alsó késtartónak az eredeti helyzetébe való visszaállítása céljából. Majd ez után vizsgálja meg, hogy megfelelően vágnak-e a kések.

 

 

2. Alsó kés csere

 

·      Lazítsa meg az 1. jelű csavart és a 2. jelű alsó késtartót tolja el bal felé, majd könnyedén szorítsa meg az 1. jelű csavart.

·      Szedje ki a 4. jelű csavart és helyezze be az új alsó kést.

·      Könnyedén szorítsa meg a 4. jelű csavarral a behelyezett új alsó kést.

·      Forgassa el a kézikereket annyira, hogy a felső kés alsó holtpontba kerüljön, majd ezt követően állítsa be az alsó kést úgy, hogy a 0,5-1,0 mm-rel túlérjen a felső késen, vagy pedig a két kés közötti "A" hézag 0-1,0 mm legyen a felső kés holtpontjában, majd ezután szorítsa meg a rögzítő csavart.

·      Lazítsa meg az 1. jelű csavart, az alsó késtartónak az eredeti helyébe való visszaállítása céljából. Majd ezt követően ellenőrizze, hogy megfelelően vágnak-e a kések.

 

 


X. VARRATSZÉLESSÉG BEÁLLÍTÁSA

 

 Forgassa el a kézikereket annyira, hogy a felső kés az alsó holtpontba kerüljön.

·      Lazítsa ki az 1. jelű csavart és tolja az alsó késtartót bal felé, majd ezt követően könnyedén szorítsa el az említett csavart.

·      Lazítsa meg a 4. jelű csavart és tolja el bal, vagy jobb felé és a felső késbefogót a kívánt varratszélességig, majd ezután újból szorítsa meg a 4. jelű csavart.

·      Lazítsa ki az 1. jelű csavart, s ily módon helyezze vissza az alsó késtartót az új pozícióba. Ez követően ellenőrizze, hogy megfelelően vágnak-e a kések.

 

 

 

XI. DIFFERENCIÁL TOVÁBBÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

 

A differenciál továbbítási viszony a fő anyagtovábbító és differenciál anyagtovábbító elmozdulásának aránya. Ha a fő anyagtovábbító elmozdulása nagyobb, mint a differenciál anyagtovábbító, akkor az anyagot varrás közben megnyújtjuk, ellenkező esetben ráncoljuk.

·      Lazítsa meg az 1. jelű anyát, majd amennyiben nyújtani akarja az anyagot, úgy fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba a 2. jelű csavart. Ha viszont ráncolni akar, fordítsa ellenkezőleg. Végezetül szorítsa meg az anyát.

MEGJEGYZÉS: Mikor a 3. jelű kar felülete éppen egybe esik a skála 2. jelű osztásával a differenciál továbbítási viszony 1:1 e fölött 1:0,7-ig állítható be.

 

 

 

3. táblázat

Differenciál továbbítási viszony

Skála állás                                                                                      1           2            3            4             5

1:3

-

1:0,7

1:0,9

1:1,1

1:1,3

1:2

1:0,7

1:1

1:1,4

1:1,7

1:2

1:3

1:1

1:1,5

1:2

1:2,5

1:3

1:4

1:1,1

1:1,6

1:2,3

1:2,8

1:3,3

 


 

XII. DIFFERENCIÁL TOVÁBBÍTÁSI VISZONY VÁLTOZTATÁSA

 

 

 

 

1. Excenteres csap és alátét beállítása

·      Lazítsa meg az 1. karos emelő 2. csavarját és a 4. excenteres csap 3. anyáját.

·      Tolja el az 1. jelű karos emelőt baloldalra.

·      Tolja el a 4. excenteres csapot jobbra.

·      Állítsa be az 5. alátét lapolt oldalát jobbra és szorítsa meg a 3. jelű anyát.

 

 

2. Határoló csavar beállítása

1:2 vagy 1:3 differenciál továbbítási viszony beállításához állítsa a 6. határoló csavart, ezzel behatároljuk az 1-es és 5-ös jelű skála közé. (A 2-es és 3-as jelű osztás között a differenciál továbbítási viszony 1:1,3.)

 

 

3. Az anyagtovábbítók mozgása

·      Állítsa az öltés hosszúságot maximumra.

·      Ellenőrizze, hogy a differenciál továbbító rúd mozgatható-e, amikor a 7. állító kar le és fel mozog. Ellenkező esetben, ha megváltoztatja a 8. szegmens ívét a 9. jelű csavar meglazításával.

·      Állítsa a 7. állító kart alsó pozícióba.

·      Ha az anyagtovábbítók túl közel vannak egymáshoz, akkor az 1. karos emelőt állítsa úgy, hogy a két anyagtovábbító közötti hézag 0,5 mm legyen (ha a differenciál továbbítási viszony 1:3, akkor 1 mm).

·      Lazítsa meg a 2. csavart.

·      A 7. anyagtovábbító legfelső helyzetben, maximális öltéshossznál fordítsa el a kézikereket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az anyagtovábbítók nem ütköznek a tűlemezzel.

 


 

XIII. AZ ANYAGTOVÁBBÍTÓ MAGASSÁGÁNAK ÉS DŐLÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA

 

 

 

 

Amikor az anyagtovábbító kar felső holtpontban van, a fő anyagtovábbító fogai felső felületének távolsága 0,8-1,0 mm a tűlemez síkjától. Nehéz anyagoknál emeljük a fogmagasságot, könnyű anyagoknál csökkentjük.

A fő és differenciál anyagtovábbító fogainak felső felületét egy szintbe kell hozni. Ha a 2. kiegészítő anyagtovábbítót is használjuk a 3. jelű tűlemezhez, akkor azt egy magasságra kell beállítani a fő anyagtovábbítóval, ellenkező esetben kb. 0,8 mm-rel alacsonyabbra.

 

·      Lazítsa meg az 1. fő anyagtovábbító 6. jelű csavarját és az 5. differenciál anyagtovábbító 4. csavarját.

·      Forgassa el a kézikereket úgy, hogy a fő anyagtovábbító kar, a felső holtpontba kerüljön.

·      Állítsa először a fő, majd a differenciál kiegészítő anyagtovábbítót a fenti leírásnak megfelelően.

·      Szorítsa meg a 4. és 6. csavart.

Mikor az anyagtovábbító kar a legfelső pozíciójában van, akkor az anyagtovábbító fogainál az elülsőnek jobban döntve kell lennie, mint a hátsónak.

·      Távolítsa el a 7. csavarokat, hogy le tudja szedni a 8. jelű fedelet. Ezután lazítsa meg a 9. csavart.

·      Forgassa a kézikereket úgy, hogy az anyagtovábbító rúd egészen hátra kerüljön.

·      Forgassa a 10. csavart addig, míg el nem éri a megfelelő döntést, majd szorítsa meg a 9. csavart és a 10. csavarra gyakorolt nyomással küszöbölje ki az anyagtovábbító rúd oldal irányú játékát.

·      Tegye vissza a 8. jelű fedelet és szorítsa meg a 7. csavarokat.

 

MEGJEGYZÉS: Ha az anyagtovábbító dőlését megváltoztattuk, át kell állítani az anyagtovábbító magasságát is.


 

XIV. NYOMÓTALP BEÁLLÍTÁS

 

 

1. Talpemelés beállítása

 

 

Standardemelésű gépeknél a megfelelő talp magasság 5 mm, a magas talpemelésűeknél és a vaköltés szegőknél 5,5 mm.

·      Fordítsa el a kézikereket úgy, hogy az anyagtovábbító a tűlemez alá kerüljön.

·      Lazítsa meg a 1. jelű csavart.

·      Állítsa be a 2. jelű talpemelő kar és 3. jelű talprögzítő kar közötti hézagot 0,5 és 1,0 közötti méretre, majd ezt követően húzza meg az 1. jelű csavart.

·      Lazítsa meg a 4. jelű határoló csavar 5. jelű kontra anyáját.

·      Amikor a talpemelő kar süllyed és a 4. csavar lehatárolja, állítsuk be a talpemelés megfelelő magasságát, majd szorítsuk meg az 5. jelű anyát.

 

2. A talp nyomóerejének beállítása

 

 

 

A talp nyomását a lehető legkisebbre kell beállítani ahhoz, hogy még továbbítson, és megfelelően varrjon.

·      Forgassa el a 1. jelű csavart az óramutató járásával azonos irányban, amennyiben a nyomóerőt növelni kívánja, és ellenkezőleg, ha csökkenteni akarja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A talp helyzetének beállítása

 

 

A talpnak laposan kell felfeküdnie a tűlemezre és egyben elengedhetetlen feltétel, hogy a talp tűlyuka egy vonalban legyen a tűlemez tűlyukával.

·      Csökkentse a talp nyomóerejét és lazítsa meg az 1. jelű csavart.

·      Állítsa be megfelelően a talp nyomását.

·      Szabályozza be a 2. jelű talpat olyanképpen, hogy tűlyuka egy vonalba kerüljön a tűlemez nyílásával.

·      Forgassa el a 2. jelű talpat úgy, hogy az alaposan felfeküdjön a tűlemezen, majd ezt követően szorítsa meg az 1. csavart.

 

 

 

4. Talpemelő kar beállítása

 

 

 

 

·      Lazítsa meg a talpemelő kar 1. csapágyazásának 2. csavarját.

·      Mozdítsa el a 3. talprögzítő kart jobbra, vagy balra úgy, hogy a 4. talprögzítő kar megvezetője könnyedén mozoghasson le és fel a talprögzítő karon.


 

XV. IDŐZÍTÉS, SZINKRON BEÁLLÍTÁS

 

 

1. Tű és tűlap

 

 

Amikor a tű a felső holtpontba kerül, akkor a tű hegye és a tűlemez közötti távolság (ez a baloldali tűre vonatkozik, hogy ha kéttűs gépről van szó), a standard talpemelésű gépek esetében 9,5-9,7 mm, míg a nagyobb emelésű gépeknél 10,8-11,0 mm.

Mindegyik tű középpontjának egybe kell esnie a tűlemez megfelelő tűlyukának középpontjával. A jobboldali tűnek mintegy kb. 0,2-0,3 mm-rel túl kell érnie a bal oldali tűn. A tű hegye és a tűlemez vagy a talp tűlyuka közötti távolság (kéttűs gépnél ez a jobb oldali tűre érvényes) 1,2 mm legyen.

·      Lazítsa meg könnyedén a tűrúd meghajtó tengelyének 1. jelű csavarját.

·      Forgassa el a kézikereket és ellenőrizze, hogy a tű megfelelően ér bele a tűlemez tűlyukába. Vagy pedig lazítsa meg a 2. jelű csavarokat és állítsa be a tűbefogót.

·      Forgassa el a kézikereket és állítsa a tűt felső holtpontba, s finoman ütögesse a tűbefogót, míg az eléri a megfelelő tűmagasságot.

·      Szorítsa meg az 1. jelű csavart.

 

 

2. Felső hurokfogó (szálhúzó) és tű

 

 

Amikor a felső szálhúzó egészen balra mozdul ki, akkor a szálhúzó hegye és a tű középpontja közötti távolság 4,5-5,0 mm. Egytűs gépeknél pedig a hurokfogó hegye és a baloldali tű hegye közötti távolság 5,5-6,0 mm.


 

3. Alsó hurokfogó és tű

 

·      Amikor az alsó hurokfogó egészen balra mozdul ki, a szálhúzó hegye és a tű (kéttűs gépeknél a bal oldali tű) középvonala közötti távolság a standard talpemelésű gépeknél 3,4-3,6 mm, míg a nagy talpemelésűeknél 3,0-3,2 mm.

·      Amikor az alsó hurokfogó a tű (kéttűs gépeknél a bal oldali tű) középvonaláig mozdul el a tű és a hurokfogó közötti hézag 0-0,5 mm.

 

4. Felső és alsó hurokfogó

 

Az ábrán látható, hogy a két hurokfogó keresztezi egymást.

 

 

 

 

 

 

 

5. Tű és tűvédő

 

Amikor az alsó hurokfogó hegye szembe kerül a tű (kéttűs gépeknél a bal oldali tű) középvonalával, akkor a tű és az "A" jelű hátsó tűvédő közötti hézag 0 mm. Amikor a tű alsó holtpontba kerül, akkor a tű és "B" jelű első tűvédő közötti hézag 0,15-0,2 mm.

 

 

 

6. A tű és a hurokfogó ötszálas gépeknél

 

A hurokfogónak alsó pozícióban kell lennie, és amikor a legjobban balra kerül, akkor a hurokfogó hegye és a tű középvonala közötti távolság 2,5 mm.

 

 

 

 

 


XVI. SZERVO MOTOR

 

 

A gép főtengelyére épített szervo motor adja a közvetlen meghajtást (direct drive).

A szervo motorok jellemzőiknél fogva energiatakarékosak. Miután a motor a gépbe be van építve, ezért a gépasztal alatt az indító pedál csak a vezérlő egységet működteti, fokozat mentes sebesség váltással.

 

1.    pozíció: A motor indításához a pedál lenyomásával, fokozat mentesen indítunk.

 

2.    pozíció: Ha a pedál nyomást megszűntetjük, a gép azonnali fékezés után megáll.

 

3.    pozíció: Saroknyomással megnyomjuk a pedált, ami a gépet tű felső holtpontba állítja.
HIBAELHÁRÍTÁS

 

HIBA

OKA

ELHÁRÍTÁS

TŰ TÖRÉSE

Nem megfelelő tű került felhasználásra.

Alkalmazzon az anyaghoz és cérnához megfelelő tűt.

A tű beszerelése nem megfelelő módon történt.

Megfelelően illessze be a tűt.

A tű meghajlott.

Tegyen be új tűt.

Rosszul pozícionáltuk a tűt a tűvédőhöz képest.

Állítsa be újra a tűlemezt és a nyomótalpat.

A tű nem központosan illeszkedik a tűlemezhez, vagy a nyomótalp hornyába.

SZÁL-SZAKADÁS

Nem megfelelő a cérna.

Alkalmazzon jó minőségű cérnát.

A tű hornyánál vastagabb cérna került felhasználásra.

Használjon az anyaghoz és a varrócérnához megfelelő tűt.

A cérna befűzése nem megfelelően történt.

Fűzze át a gépet.

Túl nagy a szálfeszesség.

Állítsa át a szálfeszítő tárcsát.

Rosszul lett beszerelve a tű.

Rakja be megfelelően a tűt.

A száltartó felszerelése nem megfelelő módon történt.

Szerelje fel úgy a száltartót, hogy a szálat lazán lehessen befűzni.

A tű túlmelegedése (szilikon olaj hiánya vagy helytelen tűvédő beállítás).

Használjon szilikon olajat, vagy állítsa be a tűvédőt.

A szálfeszítő tárcsa, vagy a szálterelő sorjás.

Csiszolja, vagy polírozza fel az alkatrészeket, vagy tegyen be újat.

A tű és a hurokfogó között nem megfelelő a távolság.

Állítsa be újra a tűt és a hurokfogót.

A tű, a hurokfogó, a tűlemez vagy a szálvezető sorjás.

Csiszolja fel az alkatrészeket, vagy tegyen be újat.

ÖLTÉS KIHAGYÁS

A cérna befűzése nem megfelelő módon történt.

Fűzze át a gépet.

A tű beszerelése nem megfelelő módon történt.

Tegye be megfelelően a tűt.

Nem megfelelő a szálfeszesség.

Állítsa át a szálfeszítő tárcsát.

A hurokfogó hegye roncsolt.

Tegyen be új hurokfogót.

A tű meghajlott.

Tegyen be új tűvédőt.

A tűvédő beállítása nem megfelelő.

Állítsa át a tűvédőt.

A tű és a hurokfogó kapcsolata nem megfelelő.

Állítsa át a tűt és a hurokfogót.

LAZA ÖLTÉS

A cérna befűzése nem megfelelő módon történt.

Fűzze át a gépet.

A tűlyuk méretét meghaladó, vastagabb cérna került felhasználásra.

Alkalmazzon megfelelő tűt.

A feszítő korong nem a kívánalmaknak megfelelően gyakorol nyomást a cérnára.

Állítsa be megfelelően a szálfeszítő tárcsát.

A tűszálak nincsenek beolajozva.

Töltsön be szilikon olajt.

A tű és a hurokfogó helytelen beállítása.

Állítsa át a tűt és a hurokfogót.

 

HIBA

OKA

ELHÁRÍTÁS

EGYENLETLEN ÖLTÉSEK

A cérna befűzése nem megfelelően történt.

Fűzze át a gépet.

A száltartó felszerelése nem megfelelően történt.

Szerelje fel úgy a száltartót, hogy a szálat lazán lehessen befűzni.

Az alsó kés beszerelése helytelenül történt.

Állítsa át az alsó kést.

A kések nem megfelelő módon vágnak (hibás beszerelés, v. elhasználódottság).

Állítsa át, élezze meg, vagy tegyen be új kést.

A szálfeszítő tárcsa, vagy a szálterelő sorjás.

Csiszolja át az alkatrészeket, vagy tegyen be újat.

A tű hegye károsodott.

Tegyen be új tűt.

Nem megfelelő a szálfeszítés.

Állítsa be a szálfeszítő tárcsát.

Nem megfelelő az anyagtovábbító magassága.

Állítsa be az anyagtovábbítókat.

HURKOS ÖLTÉSEK

Túl nagy szálfeszítés.

Állítsa be a szálfeszítő tárcsát.

Nem megfelelő talpnyomás.

Állítsa be a talpnyomást.

Nem megfelelő anyagtovábbító magasság.

Állítsa be az anyagtovábbítókat.

A kések nem megfelelő módon vágnak.

Állítsa be, vagy élesítse be a késeket.

A differenciál továbbítás rosszul van beállítva.

Állítsa be a differenciál továbbítást.

A tű túl vastag.

Alkalmazzon az anyaghoz és a cérnához megfelelő tűt.

A varratszélesség túlságosan vastag a tűlemez lánckivezetőjéhez képest.

Állítsa át a varratszélességet, vagy helyezze át a lánckivezetőt.

A LÁNCKIVEZETÉS NEM EGYENLETES

A nyomótalp helytelen beszerelése.

Állítsa be megfelelően a nyomótalpat.

A bütykös tárcsa nem megfelelő szinkronizációja.

Állítsa át a bütykös tárcsát.

A kettős láncöltés hurokfogójának helytelen beépítése.

Állítsa be a kettős láncöltés hurokfogóját.

A cérna befűzése nem megfelelő képpen történt.

Fűzze át a gépet.

Nem megfelelő szálfeszítés.

Állítsa be a szálfeszítő tárcsát.

A tű és a hurokfogó között nem megfelelő a kapcsolat.

Állítsa be a tűt és a hurokfogót.

A tűlemez, a szálfeszítő tárcsa, vagy a nyomótalp sorjás.

Csiszolja fel az alkatrészeket, vagy tegyen be újakat.