ROMITEX

 

TK8700

IPARI GYORSVARRÓGÉP

 

 

 

 

HASZNÁLATI  UTASÍTÁS

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki jellemzők

 

1

Öltésnagyság

4 mm

2

Talpemelési magasság

6 mm (10 mm térdemelővel)

3

Tűtípus

16x231

4

Olajozás

#10 fehér olaj

5

Feszültség

380V / 370W

 

A gép üzembe helyezése

 

1.    A gép összeszerelése

A gépet úgy kell behelyezni az asztalkivágásba, hogy a kontúrja a kivágásnál az asztal falát nem érintse, attól körben azonos távolságra legyen. (Egyenlő nyílásméret körben.) (1. ábra)

 

2.    Az olajteknő felszerelése


Az olajteknőt a 2. ábrán látható módon kell elhelyezni az asztallap kivágásába úgy, hogy az asztalkivágás négy sarkában támaszkodik fel. Most kell felszögezni a két gumipárnát az asztallap kivágás sarkaiban elől. (2. ábra)

 

3.    A csuklópántok elhelyezése.

3. ábrán látható módon 1-2. számmal jelölt részek szerint kell összeszerelni. Ügyeljünk arra, hogyha a gépet fölhajtjuk, a csuklópánt ne legyen mélyen, mert akkor megszorul az asztal kivágás szélében, tehát a gépnek könnyedén kell felhajtódnia.

 


 

4.    Orsózó felszerelése

Az orsózót úgy kell felszerelni, hogy bekapcsolt állapotában kb. 0,5-1 cm-it kell megnyomnia az orsózó keréknek az ékszíjon. Majd ellenőrizzük le, hogy kikapcsolt állapotában nem szabad, hogy hozzáérjen az ékszíjhoz a kerék. A cérna feszességét a 8. számmal jelzett anyán tudjuk beállítani. Az orsózás egyenlőségét pedig a 7. számmal jelölt fonalfék jobbra illetve balra történő elmozdításával lehet beállítani (4. ábra).

 

5.    A burkolat felszerelése

A burkolatot az 5. ábrán látható módon kell összeszerelni. Az ábrán jól láthat a burkolat szerelésének sorrendje. A gép biztonsági berendezése a védőburkolat, e nélkül a gépet üzemeltetni TILOS!

 

 

6.    A gép asztallapjának kivágásának vázlata (6. ábra)

 


 

Olajozás

  1. A gép központi olajozású, ezért az olajteknőt kb. 7 dl olajjal kell feltölteni, az olajteknőben lévő szintjelzés min–max jelzése közé. Az olajat folyamatos használat esetén 6 havonta le kell cserélni.

 

  1. A hurokfogó olajozását a gép alsó részén a hurokfogó mögött lévő csavarral lehet állítani a 9. ábra szerint. Amennyiben befelé csavarjuk a csavart úgy nyitjuk az olajazást (több olaj kerül a hurokfogóhoz), ellenkező irányba csökkentjük az olajozást.

 

A gép használata

 

1.    Tű, cérna, anyag választás

 

Tű vastagság

Cérna fajták

Anyag

Pamut

Selyem

Műszálas

#9

100-120

30

 

Vékony, selyem, kord

#11

80-100

24-30

3-56

Közepes pamut, selyem, puplin

#14

60-80

20

 

Vékony gyapjú, szövet

#16

40-60

16-18

 

Vastag pamut, flanel, kord

#18

30-40

10-12

 

Nagyon vastag anyag

A fonal sodratnak a 10. ábrán látható irányúnak kell lennie.

 

 

 

 

2.    A tű cseréje

 

A 11. ábrán látható módon. Lazítsuk meg a tűrögzítő csavart, majd cseréljük ki a tűt úgy, hogy a hosszú horony a külső oldalon legyen (a befűzés irányából).

 


 

3.    A gép befűzésének sorrendje

(12. ábra)

 

(1)  Felső szálvezető

(2)  Előfék

(3)  Szálvezető

(4)  Fonalfék

(5)  Szálrángató rugó

(6)  Szálhetes

(7)  Szálvezető

(8)  Szálhúzó

(9)  Szálvezető

(10)   Tűrúd szálvezető

(11)   Tűbilincs

(12)  

 

 

4.    Alsó szál befűzése

 

(1) 
Helyezzük be az orsót az orsótokba (13/a. ábra)

(2)  Vezessük be a szálat a horonyba (13/b. ábra)

(3)  Vezessük a szálat a cérnafék rugó alá (13/c. ábra)

 

(4)  Fogjuk meg az orsótok ajtaját (14. ábra)

(5)  Helyezzük a hurokfogóba az orsóházat, majd csukjuk be az ajtót (15. ábra).

(6)  Ha lefogyott az orsó, vegyük ki az orsóházat, majd az orsót (16. ábra), és cseréljük.

 

5.    Öltésnagyság beállítása

 

Az öltésnagyság beállításához állítsuk az elsőre-hátra varró kart középső állásba, majd csavarjuk el az öltésrögzítő gombot a megfelelő öltésnagysághoz 1-4-ig. (17. ábra)

 

 

6.    A cérna feszességének beállítása

 

(1)  Az alsó és felső fonalak beállítása a szép öltés elérése érdekében nagyon fontos. Ezért a szálrángató rugót úgy kell beállítani, hogy kb. 25-35 g ellenállása legyen.

 

(2)  A szálrángató rugó mozgása 5-8 mm legyen. Beállítás a 19. ábra szerint.

 

(3)  Az a jó varrásbeállítás, amikor a cérna az anyag közepében hurkolódik össze. Természetesen olyan vékony anyagoknál, ahol a cérna vastagság olyan vastag, vagy meghaladja az anyag vastagságot, ott csak annyira érhető el, hogy alsó és felső szál összehurkolódása mindkét oldalon enyhén látszik. (18. ábra)


 

7.    Az alsószál feszességének beállítása

 

(1)  Amennyiben a hurok az anyag színén van az alsó szálon szorítunk, vagy a felső szálon lazítunk (20. ábra).

 

(2)  Amennyiben a hurok az anyag hátoldalán látható, az alsószálat lazítjuk, vagy a felsőt szorítjuk. (21. ábra)

 

 

8.    Talpszorítás beállítása

 

A gép tetején található talpszorító csavar szorításával vagy lazításával tudjuk a talpszorító erőt változtatni. (22. ábra)

 

9.    Szálrángató rugó beállítása

(23. ábra)

 


 

10.  Hurokfogó beállítása

 

(1)  A  kézikereket forgásirányba forgatjuk, amikor a tű eléri az alsó helyzetet, majd 2,2 mm-t megtesz felfelé, a hurokfogó hegyének akkor kell a tűlyuk felett lennie 2,2 mm-re úgy, ahogy az a 24. ábrán látható.

 

(2)  A tűrúd mélység beállítás a 25. ábrán látható módon meglazítjuk az 1. számmal jelzett csavart, és a tűrúd le-fel mozgatásával tudjuk beállítani a tűrúd mélységét.

 

(3)  A hurokfogó és a tű közötti távolság 0,1 mm (26. ábra).

 

 

11.  Kelmetovábbító fog beállítása

 

A kelmetovábbító fogat úgy kell beállítani, hogy a fog legmagasabb pontja a tűlemeztől 0,8 mm-re legyen. Ennek a beállítását a 27. ábrán 2. sz. csavarral tudjuk beállítani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Munkavédelmi előírások

 

A gépen csak a gép kezelésére, használatára munkavédelmi szempontból kioktatott és vizsgáztatott személy dolgozhat. Az oktatásnak ki kell terjedni a balesetveszélyen kívül a helytelen kezelésből eredő gépkárosodásokra is.

Az ujjvédő használata kötelező!

A gépet javítani, vagy készülékcserét végrehajtani csak a villamos főkapcsoló kikapcsolása után szabad.

A gépet csak a megbízott műszerész szerelheti vagy javíthatja.

 

Hibák és orvoslások

 

HIBA: SZAKAD A FELSŐSZÁL

A hiba oka:

A hiba orvoslása:

A tű nincs megfelelően befűzve

Fűzzük be helyesen

A felsőszál túl feszes

Lazítsunk a szálfeszességen

Probléma van a tűvel

Cseréljük ki a tűt

A cérna túl erős a tűhöz képest

Cseréljük ki a cérnát

A szálvezető rugó törött

Új rugót kell beszerelni

A tű nincs helyesen beszerelve

Szereljük be újra a tűt

A tűlemez, a körforgó, vagy a talp sérült

Cseréljük ki

 

HIBA: SZAKAD AZ ALSÓSZÁL

Az alsószál nem fut szabadon, mert nem helyesen lett orsózva

Orsózzuk újra a orsót

Az alsószál nem fut át a bobintartó feszítő rugóján

Fűzzük be helyesen a orsót

 

HIBA: AZ ÖLTÉS KIHAGY

A tű nincs helyesen a tűrúdba helyezve

Illesszük újra helyesen

A tű életlen, vagy görbe

Cseréljük ki

A tű kopott

Cseréljük ki

 

HIBA: A TŰ TÖRIK

A tű kopott

Cseréljük ki

A tű nincs helyesen szerelve

Szereljük újra

Az anyag túl kemény vagy vastag

Használjunk megfelelő méretű tűt

Az anyag túl erősen van meghúzva

Ne húzzuk

 

HIBA: A CÉRNA HURKOL

A szál feszessége nem megfelelően van beállítva

Olvassa el az alsó- és felsőszál feszesség állítására vonatkozó szabályokat.

A felsőszál nincs helyesen befűzve, vagy az alsószál nincs helyesen orsózva.

Fűzzük be a felsőszálat helyesen, vagy orsózzuk az orsót helyesen.

A fonal mérete nem illik az anyaghoz

Lásd a tűkre és fonalra vonatkozó mérettáblázatot

A száltartó-rugó nem működik helyesen

Cseréljük ki a rugót

 


 

HIBA: A GÉP ÖSSZEHÚZZA A VARRATOT

A hiba oka:

A hiba orvoslása:

Túl feszes a szál

Olvassa el az alsó- és felsőszál feszesség állítására vonatkozó szabályokat

A nyomótalp túl erősen szorít

Olvassa el a nyomótalp beállítására vonatkozó instrukciókat.

 

HIBA: AZ ÖLTÉSEK SZABÁLYTALANOK

A használt cérna minősége rossz.

Használjon megfelelő minőségű cérnát

Az alsószál nincs egyenletesen orsózva

Orsózzon újra

 

HIBA: A GÉP AKADOZVA FUT ÉS ZAJOS

A gépnek olajra van szüksége

Olvassa el a gép olajozására vonatkozó instrukciókat

Szösz vagy száldarab került a körforgóba

Tisztítsa meg a körforgót.

A meghajtó szíj túl feszes

Lazítson a meghajtó szíj feszességén.